Inquiry form

OBRAZEC ZA POVPRAŠEVANJE
 
Polja:

Kontaktni podatki:

 • Ime in Priimek
 • Podjetje
 • e-mail*
 • telefon
Povpraševanje:
 • Spol ciljne skupine (dva okna kamor lahko vpiše odstotek vsakega spola – npr. ___% moških, ____% žensk)
 • Starost ciljne skupine
 • Opisne karakteristike ciljne skupine (polje za podrobnejši opis)
 • Geografska opredelitev (polje za opis želene regije, kraja... -  
 • npr. samo določen kraj, celotna slovenija, kombinacija...)
 • Način oglaševanja (mediji, promocija, dogodki – lahko izbere več)
 • Želje glede specifičnih medijev in storitev
 
*obvezno polje